www.liliahiv.com

КОИ СМЕ НИЕ И С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания, създадена през 1991 г. като събирателно дружество и преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г. Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз »»НОВИНИ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Предлагаме Ви специалнa ценa на газова термопомпа GHP 20HP.

Цената е франко склад на ЛИЛИЯ ХИВ в София и не включва монтаж, наладка и пуск. 

 

Газова термопомпа GHP 20 HP (с газов двигател с вътрешно горене TOYOTA), комплект с вграден  
топлообменник за производство на санитарна топла вода - налична на склад в София.
Цена - 18 000 евро без ДДС.
Номинални параметри:
Qох=56,0 kW, номинална Qот = 63,0 kW, максимална Qот=67 kW,  HxWxD - 2100x2120x890
модел: AXGP 560 D1 - NFR - K - за райони с много ниски външни температури (продължително при -10°С)
 

 

[...ПРОЧЕТИ]

ПРОЧЕТИ ОЩЕ НОВИНИbacklinkhub.co | 522: Connection timed out

Error 522 Ray ID: 4dbbfee45ab99ac2 • 2019-05-24 02:56:49 UTC

Connection timed out

You

Browser

Working
Frankfurt

Cloudflare

Working
backlinkhub.co

Host

Error

What happened?

The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here.