www.liliahiv.com

ПРОДУКТИ

 ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ КОТЛИ /  GMT-GMT/V - Хоризонтални и вертикални парогенератори


 03-GMT-GMT_V.pdf   - 105.87 KB (Парогенератори GMT-GMT/V - брошура_eng)Парогенератор модел GMT-GMT/V
Хоризонтални и вертикални парогенератори
Висок КПД и ниски NOx емисии
Паропроизводство от 120 до 8.000 kg/h
Налягане от 10 до 100 bar

Над 5000 парогенератора, инсталирани в предприятия от най-различни сфери на промишлеността – от перални до големи химически и фармацевтични заводи, шивашки предприятия и машиностроителни работилници – отлично решават проблема с производството на пара на ниска цена. Сред широката гама продукти с паропроизводство от 120 до 8000 kg/h лесно ще намерите най-подходящия за вашите нужди модел или ще подберете няколко парогенератора за паралелно работа в една инсталация с голяма мощност. 
Парогенераторите GMT и GMT/V са парни котли с принудителна циркулация, работещи на принципа Ла Монт, при който с помощта на една или няколко помпи водата циркулира по тръби образуващи нагревната повърхност. Нагревната повърхност е разделена на три части: първата формира економайзера, подгряващ водата до достигане на температура на изпарение; втората е изпарителят, където водата се трансформира в пара, а третата част е изсушителят за пара, който изсушава остатъчните водните капки за получаване на суха пара. Противотоковият топлообмен между водата, парата и продуктите от горене, турбулентните движения и постоянната скорост на флуидите позволяват да се постигне особено ефективно топлопренасяне. Размерът на пещта е изчислен за работа с всички стандартни горелки предлагани на пазара. Това гарантира изключително висок КПД (90% или повече) без подгреватели или економайзери и по-дълъг живот на парогенераторите, дори и при най-тежките условия на работа. Използването на конвенционална горивна система гарантира бърза и лесна поддръжка в целия свят. 
Парогенераторите GMT и GMT/V са проектирани за модерната индустрия, за производство на пара с най-добра ефективност и най-ниски експлоатационни разходи. Преди доставка, парогенераторите GMT и GMT/V се подлагат на обстойно изпитване в завода на производителя. По желание на клиента могат да бъдат инсталирани двустепенни горелки или такива с възможност за автоматично постепенно модулиране на мощността от 30 до 100%. Възможно е провеждане на инспекция от сертифициращи органи като R.I.N.A., Lloyd Register, A.PA.VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMWEZEN, ISCIR.